Filipino Music
Tagalog Songs of Yesteryears

Ang Tangi Kong Pag-ibig
Diomedes Maturan
diomedes maturan,diomedes maturan, diomedes maturan,diomedes maturan, diomedes maturan,diomedes maturan,
diomedes maturan,diomedes maturan, diomedes maturan,diomedes maturan,