Filipino Music
Tagalog Songs of Yesteryears

O Maliwanag na Buwan
Pilita Corales




pilita corales,pilita corales,pilita corales, pilita corales,pilita corales,pilita corales, pilita corales,pilita corales,pilita corales,
pilita corales,pilita corales,pilita corales, pilita corales,pilita corales,pilita corales,